Onderwerpen van onze opleiding Instructeur Eerste Hulp

Tijdens het opleidingstraject tot Instructeur Eerste Hulp van EKONED komen diverse onderwerpen en situaties aan bod. Dit houdt de opleiding niet alleen afwisselend, maar het reflecteert ook de realiteit: uw toekomstige EHBO-cursisten kunnen in de meest uiteenlopende ongevalssituaties terechtkomen die verschillende acties vereisen.

Onze onderwerpen

Wij behandelen tijdens de opleiding onder andere de onderstaande onderwerpen:


Eerste Hulp vaardigheden

We demonstreren Eerste Hulp vaardigheden en u oefent deze met de groep. U past de opgedane kennis en vaardigheden direct toe in de les.

Didactiek

Eén van de belangrijkste vaardigheden waar u aan gaat werken is didactiek. Het overbrengen van kennis en vaardigheden met gebruik van onder andere uw houding, stemgebruik en uw uitstraling als toekomstige instructeur. U leert de theorie van de werkvormen voor het lesgeven en past die toe. Zowel het leren geven én ontvangen van feedback komt aan de orde.

Achtergronden

U krijgt theorieën en achtergronden van verschillende Eerste Hulp onderwerpen aangeboden.

Reanimatievaardigheden

We bieden na afronding van onze cursus een vervolgopleiding aan waarmee cursisten een NRR certificaat als reanimatie instructeur (BLS/PBLS) kunnen behalen.


Onze nieuwe opleiding start 19 september 2018.

Bent u eerstehulpverlener en heeft u interesse in deze opleiding Instructeur Eerste Hulp, meld u dan direct aan!

Zie voor de cursusdata onze agenda

Aanmelden